Elinstallationer

Vi utför både stora och små elinstallationer.
Vi har allmän behörighet och utför alla förekommande arbeten. Vi är anslutna till IN( Installatörsföretagen) och utbildar oss fortlöpande. Vi är auktoriserade Elinstallatörer.

 

Vitvaror

Vi säljer vitvaror, främst Cylindas sortiment.

 

Elkontroll/eltest

Vi kollar statusen på din elanläggning.

 

Kabelvisning

Vi utför kabelvisning och skarvning av kabel.

 

Skylift och bandgrävare

Vi byter stolpar, schaktar och skarvar kabel.

 

Ventilationsanläggningar

Vi utför service och funktionskontroll av ventilationsanläggningar.

 

Arbeten på höjd

Med en 16 meters skylift når vi dit inte andra når.